Selleks, et liituda Eesti Basenji Tõuühinguga, palume teil täita liitumisavaldus, mille leiate siit, ja tasuda 35 eurot (millest sisseastumismaks on 15 eur ja aastamaks 20 eur, viimase kehtivusaeg on 365 jooksvat kalendripäeva) Eesti Basenji Tõuühingu arvele EE961010220212091224.

Täidetud avaldus palun saatke e-posti aadressile: info@basenji.ee

Kuna tõuühingu põhikirjaliseks ülesandeks on koguda ja hallata Eestis elavate basenjide andmebaasi, on liitumisavaldusel koerte andmeväljad, seega andmeid ei pea siis hiljem enam eraldi esitama ja aretusseplaneeritud isased/emased koerad saavad teie loal reklaamivõimaluse.