Projekt: EBTÜ soovituslikud aretusnõuded

EESTI BASENJI TÕUÜHING

 

EBTÜ poolt välja töötatud basenjide soovituslikud aretuse erinõuded võeti vastu 15.06.2015 EBTÜ üldkoosolekul

EBTÜ Basenji aretuse erinõuded:

 

  1. Aretuses kasutatavad koerad peavad vastama FCI ja EKL´i aretusreeglite nõuetele ning Basenji FCI-Standardile nr 43/24.01.2000/D oma iseloomu ja välimiku poolest ning peavad olema terved. Säilitada tuleb terve iseloomuga sotsiaalne ja sõbralik basenji, argu ja agressiivseid koeri ei tohi aretuses kasutada.

 

  1. Basenjisid aretusse valides tuleb tähelepanu pöörata koerte pärilikule neeruhaigusele. Aretuses kasutatavatel basenjidel peab olema tehtud Fanconi test või omama OFFA tõendit clear by parentage. Aretuses kasutatava basenji Fanconi testi tulemus peab olema puhas (clear/normal) või kandja (carrier). Fanconi testi tulemusega kandja (carrier) koera tohib aretuses kasutada ainult kombinatsioonis koeraga kelle testi tulemus on puhas (clear/normal). Koera kelle Fanconi testi tulemus on haige (affected) ei tohi aretuses kasutada.

 

  1. Aretuses kasutatavatel basenjidel peab olema ametlik, kehtiv silmauuringu tulemus HC-, PRA- ja RD- vaba. PPM tulemustega koera tohib kasutada aretuses kui tema partneril ei ole diagnoositud silmades PPM-i. Koloboom diagnoosiga koera ei tohi kasutada aretuses. Ametlik silmauuringu tulemus ei tohi olla vanem kui 24 kuud ja uuringu teostamise hetkel peab koer olema vähemalt 12 kuune. Aretustoimkonna eelneval eriloal võib olla üle 8 aastase isase koera silmauuringu tulemus vanem kui 24 kuud. Soovituslik on teha aretusse mineval koeral PRA-DNA test.

 

  1. Aretuses kasutatavatel emastel basenjidel peab olema tehtud ametlik kilpnäärme uuring (T4, TSH, TgAA). Kilpnäärme haiget või TgAA positiivse tulemusega koera ei tohi kasutada aretuseks. Ametlik kilpnäärme uuringu tulemus ei tohi olla vanem kui 24 kuud ja uuringu teostamise hetkel peab koer olema vähemalt 12 kuune. Aretuses kasutataval isasel koeral on soovituslik teha ametlik kilpnäärme uuring.

 

  1. Koera ei tohi aretuses kasutada, kui tal on tõestatud epilepsia või mõni muu päriliku iseloomuga haigus. Päriliku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitav aretuses kasutada, v.a. juhul kui neile on tehtud konkreetse haiguse suhtes uuring ja nad on tunnistatud terveteks.

 

  1. Vastavalt Eesti Kennelliidu Tõuraamatumäärusele tohib aretuses kasutada emaskoeri vanuses 18. elukuust kuni 9- aastaseks saamiseni. Isaskoeri võib aretuses kasutada alates 12. elukuust.

 

  1. Suguluspaaritus, kus vanemateks on: isa-tütar, ema- poeg, õde- vend on keelatud.

 

  1. Aretusõiguse saavad koerad, kellel on vähemalt 2 ametlikku näitusehinnet erinevatelt kohtunikelt.

 

  1. Aretusnõuded peavad olema täidetud paaritushetkeks.

 

  1. Tõuühingu aretustoimkonnal on õigus anda esitatud avalduse alusel eriluba punktides 3, 4 ja 9 seatud piirangute osas.

 

EBTÜ aretusnõuded on kinnitatud ühingu üldkoosolekul 15.06.2015.